SERWISY TEMATYCZNE:
Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wód
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Wniosek w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
Znak sprawy: OŚR-I.6341.8.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie ścieków opadowych do ziemi z odwodnienia ulicy Rejtana na odcinku od Urzędu Kontroli Skarbowej do Al. Pokoju
Data: 2011-08-24 12:06:36
Zatwierdził: organ uprawniony
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.14.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – skrzynek rozsączających na działce nr ewid. 43/2 obręb 14 oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych do ziemi z terenu zlokalizowanego przy ul. Makuszyńskiego 74/76, 78, 80, 66/68, 80A, 78A, 80B, 78B, 80C, 78C w Częstochowie
Data: 2011-08-22 09:19:48
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.4.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu stacji paliw na działce nr ewid. 43/2 k.m. 1 obręb Kawodrza Dolna przy ul. Głównej 114 w Częstochowie
Data: 2011-05-30 11:46:33
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6210.40.2010
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Udzielenie Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Warszawie ul. Tamka 35 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi poprzez istniejące studnie chłonne z terenu parkingu o powierzchni 0,087 ha zlokalizowanego przy ul. Św. Barbary 43 w Częstochowie na działce nr ewid. 42 obręb 178 w ilości: Qmax=13,47 dm3/s, Qnominalne=1,17 dm3/s, Qroczne=696 m3/rok
Data: 2011-01-25 11:13:11
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6210.35.2010
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: dla Firmy Produkcyjno – Handlowej „BARTNIK” IMPORT – EKSPORT Spółka Jawna z/s przy ul. Wodzickiego 67 w Częstochowie pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód podziemnych (gruntowych) z posesji przy ul. Kolejowej 13 w Częstochowie do rowu odwadniającego W-2-1 na działce nr ewid. 109 obręb 410
Data: 2011-01-20 11:07:01
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6210.34.2010
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego pomocniczego ujęcia wody Wielki Bór (o ustalonych zasobach eksploatacyjnych w wielkości Qe=180,0 m3/h przy depresji S=5,6m dla obszaru zasobowego o powierzchni 4,71 km2), wyposażonego w stację uzdatniania wody i dezynfekcję oraz dwie studnie głębinowe (nr 30 i 30 bis), zlokalizowanego przy ul. Łomżyńskiej 34 w Częstochowie na działce nr ewid. 177 obręb Wielki Bór k.m. 10
Data: 2011-01-18 02:12:29
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6210.23.2010
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne udzielone Firmie TERRA PROMESSA PERFECTA Sp. z o.o. z/s w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 10/6 na wykonanie przebudowy rowu na terenie zabudowy usługowo - handlowej przy ul. Bór 41/43 w Częstochowie na działkach nr ewid. 100/15, 115/1, 115/4 obręb 282
Data: 2011-01-17 12:03:37
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.