SERWISY TEMATYCZNE:
Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wód
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.91.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenia wodnoprawnego na: a) wykonanie urządzenia wodnego tj. pięciu studni chłonnych, każda o średnicy 1,2m i objętości retencyjnej V=1,36m3, zlokalizowanych na terenie nieruchomości pomiędzy ul. Poleską i Krynicką w Częstochowie na działce nr ewid. 92/30 obręb 83, w celu odwodnienia projektowanej drogi wewnętrznej obsługującej osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, b) wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oczyszczonych w osadnikach wpustów ulicznych z projektowanej drogi wewnętrznej do ziemi za pośrednictwem pięciu studni chłonnych na działce nr ewid. 92/30 obręb 83 na terenie nieruchomości pomiędzy ul. Poleską i Krynicką w Częstochowie
Data: 2013-03-20 11:29:37
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy- Z - ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi ze stacji uzdatniania wody WIELKI BÓR
Znak sprawy: OŚR-I. 6341.85.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi ze stacji uzdatniania wody na ujęciu WIELKI BÓR
Data: 2012-12-11 12:58:19
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.70.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z/s ul. Zawiła 65 L, 30-390 Kraków, Oddział w Częstochowie Aleja Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem istniejącego drenażu rozsączającego, oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym ścieków opadowych spływających z terenu stacji elektroenergetycznej w Częstochowie – Zawodzie ul. Mirowska 17
Data: 2012-10-26 12:24:51
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.30.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego – czterech wylotów kanalizacji deszczowej do rowu oraz na wprowadzanie ścieków opadowych spływających z terenu PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43 w Częstochowie do ziemi za pośrednictwem rowu
Data: 2012-07-16 10:21:15
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.20.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - studni wierconej na terenie kamieniołomu „Złota Góra” w Częstochowie na działce nr ewid. 53/41 obręb 193, pobór wód podziemnych i ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych
Data: 2012-07-02 09:53:37
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.1.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem rowu K-1 ścieków oczyszczonych bytowych i opadowych z terenu przy ul Poleskiej
Data: 2012-04-17 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.38.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla spółki Teknodue Sp. z o.o. ul. Tenisowa 18/20, 42-209 Częstochowa na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem istniejących studni chłonnych, z terenu zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Tenisowej
Data: 2012-01-31 09:07:00
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.28.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolene wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych z rzeki Warty, piętrzenie wody na jazie „Kucelinka” w km 6+862 kanału ulgi rzeki Warty – Kucelinka, piętrzenie wody na jazie „Bugaj” w km 743+065 rzeki Warty oraz zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą
Data: 2012-01-04 07:53:20
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.29.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem zbiornika chłonno-odparowującego z terenu zakładu WŁODAR Wiesław Włodarczyk przy ul. Gminnej 42 w Częstochowie
Data: 2012-01-04 08:11:49
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.35.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu projektowanego budynku usługowego wraz z parkingiem zlokalizowanego w rejonie ulicy Złotogórskiej w Częstochowie na działce nr ewid. 53/41 obręb 193
Data: 2012-01-04 08:24:07
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.