SERWISY TEMATYCZNE:
Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wód
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.96.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch studni chłłonnych przy ul. Staropolskiej w Częstochowie na działkach o nr ewid. 1/15,2/16,3/17 obręb 31 oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni utwardzonych
Data: 2014-02-10 01:09:37
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.101.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne dla Hurtowni Farmaceutycznej mgr farm. J.Bieńkowski Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Makuszyńskiego 79, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. dwóch studni chłonnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem projektowanych studni chłonnych z terenu zlokalizowanego przy ul. Makuszyńskiego 79 w Częstochowie.
Data: 2014-02-10 01:36:56
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.102.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne dla Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu nr W1, W2, W3, W4, W5 kanalizacji deszczowej oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do wód i do ziemi z kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do granic miasta
Data: 2014-02-10 02:16:10
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.107.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z ul. Rokicińskiej w Łodzi (na odcinku od ul. Malowniczej do granicy Miasta) do ziemi oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących odprowadzaniu ścieków opadowych do gruntu w postaci: wylotów kanalizacji deszczowej, zbiorników podziemnych i otwartych retencyjno - rozsączających i drenów francuskich
Data: 2014-02-10 02:59:52
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.120.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika ziemnego i wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem ww. zbiornika zlokalizowanego na działkach nr ewid. 7/3, 7/4 obręb 118, m. Częstochowa
Data: 2014-01-15 11:02:55
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.94.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych istniejącą studnią głębinową G2, zlokalizowaną na działce nr 710/35 obręb 422-Brzeziny Wielkie, Miasto Częstochowa
Data: 2013-09-19 11:22:01
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.95.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GORGOL” z/s w Częstochowie przy ul. Kmicica 37, na wprowadzanieścieków bytowych z bloków mieszkalnych przy ul. Żyznej i z zakładów zlokalizowanych na terenie byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „SABINÓW” w Częstochowie, istniejącym wylotem do rowu odwadniającego zwanego „Rów przy ul. Żyznej” w km 0+410, uchodzącego do rzeki Konopki, oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „SABINÓW” w Częstochowie do ww. „Rowu przy ul. Żyznej” dwoma istniejącymi wylotami
Data: 2013-09-19 11:52:40
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.93.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ewid. 13/96 obręb 285 oraz na pobór wód podziemnych dla potrzeb zakładu F.H.P. „GOLDEGS” J.Baydak, A. Rybak Spółka Jawna w Częstochowie
Data: 2013-09-03 11:15:44
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja zmiana pozwolenia wodnoprawnego
Znak sprawy: OŚR-I.6341.88.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: zmiana decyzji z dnia 7 grudnia 2012 r. znak: OŚR-I.6341.91.2012 tj. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pięciu studni chłonnych oraz na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych projektowanymi studniami do ziemi z terenu dojazdowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie nieruchomości pomiędzy ul. Poleską i Krynicką w Częstochowie na działce nr ewid. 92/30 obręb 83, w zakresie zmiany lokalizacji studni chłonnych
Data: 2013-07-18 10:23:35
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.91.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenia wodnoprawnego na: a) wykonanie urządzenia wodnego tj. dziesięciu betonowych studni chłonnych, każda o średnicy 1,2m i objętości retencyjnej V=1,58m3, na działkach nr ewidencyjny 32/37, 32/38, 32/39 k.m. 4 obr. Kiedrzyn przy ul. Narcyzowej 55/57 w Częstochowie, w celu odwodnienia projektowanej drogi wewnętrznej obsługującej zespół trzydziestu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, b) wprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie wymagających oczyszczania z projektowanej drogi wewnętrznej do ziemi za pośrednictwem dziesięciu studni chłonnych na działkach nr ewidencyjny 32/37, 32/38, 32/39 k.m. 4 obr. Kiedrzyn przy ul. Narcyzowej 55/57 w Częstochowie,
Data: 2013-03-20 10:45:39
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy- Z - ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.