SERWISY TEMATYCZNE:
Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wód
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.129.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi z Oczyszczalni Ścieków w Dźbowie, położonej w Częstochowie przy ul. Anyżkowej 2 oraz wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Dźbowie ze zlewni do Potoku od Konopisk w km 0+550
Data: 2014-02-11 09:13:28
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.135.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem nr 2 do rzeki Warty w km 733+200, w rejonie Nusbauma (Dzielnica Wyczerpy) w Częstochowie
Data: 2014-02-11 10:31:25
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.136.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem nr 28 do rzeki Konopki w km 0+613, w rejonie ul. Jagiellońskiej w Częstochowie
Data: 2014-02-11 11:05:33
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.137.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem nr 50 do rzeki Konopki w km 0+711, w rejonie ul. Jagiellońskiej w Częstochowie
Data: 2014-02-11 11:17:59
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.138.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem nr 60 do rzeki Warty w km 739+000, w rejonie skrzyżowania ul. Rejtana z DK-1
Data: 2014-02-11 11:36:05
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.139.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem nr 72 do rzeki Stradomki w km 3+550, w rejonie ul. Zaciszańskiej w Częstochowie
Data: 2014-02-11 12:00:06
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.140.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem nr 73 do rzeki Stradomki w km 3+800, w rejonie ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie
Data: 2014-02-11 12:22:57
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.145.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 1/88 obręb 100 ul. Pienińska - wł. gmina miasto Częstochowa tj.: studni chłonnej D1 z kręgów żelbetowych, wylotu kanalizacji deszczowej, rowu chłonno-odparowującego po południowej stronie ul. Pienińskiej
Data: 2014-02-11 01:31:25
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.151.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych - tj. trzech studni chłonnych w obrębie ul. Białej w Częstochowie na działce nr: 924/17 (obręb 428) Częstochowa, wł. Gmina Miasto Częstochowa oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowcyh do ziemi za pośrednictwem trzech studni chłonnych na działce nr 924/17 obręb 428 Częstochowa, obejmującej część ul. Białej w Częstochowie
Data: 2014-02-11 02:03:50
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.92.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych spływających z terenu zakładu zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Gazowej 2/4/6, istniejącym wylotem do rzeki Stradomki w km 1+ 235
Data: 2014-02-10 12:33:39
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.