SERWISY TEMATYCZNE:
Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wód
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.175.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla WŁODAR Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna ul. Gminna 42 w Częstochowie na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z jednej studni ujmującej jurajski poziom wodonośny zlokalizowanej przy ul. Gminnej 42 w Częstochowie
Data: 2016-04-25 04:51:43
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.179.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla TESCO /POLSKA/ Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Centrum Handlowego Tesco przy ul. Drogowców 43 w Częstochowie istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych rzeki Warty
Data: 2016-04-25 05:04:23
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.25.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie na wykonanie skrzynek rozsączających i wylotu kanalizacji deszczowej do skrzynek rozsączających oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem skrzynek rozsączających z terenu odcinka ul. Poświatowskiej w Częstochowie
Data: 2016-04-25 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.78.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Budownictwa i Handlu „UNIPOL”, Dariusz Gołąbek, Waldemar Rabsztyn, Jacek Ujma - Spółka Jawna ul. Wałowa 3, 42-280 Częstochowa na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego S-1 w ramach projektowego „Domu spokojnej starości” przy ul. Wałowej 3 w Częstochowie, oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ww. terenu do rowu komunalnego S-1
Data: 2015-06-18 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.55.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rury perforowanej drenarskiej i odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z nawierzchni utwardzonych i dachów na terenie przy ul. Sabinowskiej 128 w Częstochowie
Data: 2015-03-19 01:19:44
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.101.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne dla Państwa Edyty i Mariusza Cuglewskich, na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Brzezinki oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzezinki z terenu parkingu, drogi wewnętrznej i budynku magazynowo usługowego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Żyznej 39/41
Data: 2015-03-13 07:58:14
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.146.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla POLONTEX S.A. na piętrzenie wód rzeki Warty w km 739+280 za pomocą stopnia wodnego, pobór wód powierzchniowych z rzeki Warty za pomocą ujęcia brzegowego U1 zlokalizowanego w km 739+240 i U2 zlokalizowanego w km 739+295 rzeki Warty do celów technologicznych i zabezpieczenia ppoż. dla POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju Zakład Produkcyjny w Częstochowie ul. Rejtana 25/35 oraz zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą
Data: 2015-03-13 09:39:16
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.158.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Konopki na działce nr ewid. 712/1 obręb 422 oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Konopki odprowadzanych z ulicy Żyznej w Częstochowie
Data: 2015-03-13 10:01:59
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.131.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z utworów jury środkowej istniejącym ujęciem studziennym zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Leśnej 28 (działka nr ewid. 254/6 obręb 419 Skorki)
Data: 2015-01-13 09:26:58
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I. 6341.6.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa, na: - szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych w ramach prowadzonego odwodnienia budynku Walcowni Blach Grubych ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. za pomocą bariery odwodnieniowej złożonej z 7 studni; - wykonanie urządzeń wodnych tj. trzech studni zastępczych nr IIb, IIIb, IVb w ramach bariery odwodnieniowej; - likwidację urządzeń wodnych, tj. nieczynnych studni nr II, IIIa, IV; - utworzenie stref ochronnych obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej wokół poszczególnych studni nr IIa, IIb, IIIb, IVb, V, Va, 7; przy ul. Korfantego 37 w Częstochowie na działce nr ewid. 16/7 obręb 228 jedn. ewid. Miasto Częstochowa
Data: 2015-01-12 11:20:11
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.