SERWISY TEMATYCZNE:
Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wód
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.77.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi w związku z przedłużeniem Alei Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudową drogi wojewódzkiej nr 908
Data: 2016-05-23 01:06:01
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.168.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu inwestycyjnego SKORKI I
Data: 2016-05-23 01:31:27
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.164.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie wód opadowych do ziemi z terenu przy ul. Warszawskiej 106
Data: 2016-05-23 01:45:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.31.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych do ziemi z terenu przy ul. Wielkopolskiej (odwodnienie budynków w zabudowie szeregowej)
Data: 2016-05-20 01:26:49
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.27.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych do ziemi z terenu przy ul. Drucianej (odwodnienie obiektu kultu religijnego)
Data: 2016-05-20 01:55:21
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.48.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie drenaży rozsączających i na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi w związku z budową budynku magazynowego dz. 13/2; 11/7; 10/8 obręb 71 w rejonie ul. Drogowócw
Data: 2016-05-20 02:17:33
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.51.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzania wód opadowych do ziemi przy ul. Wodzickiego 70
Data: 2016-05-20 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wopdnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.84.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Pani Zdzisławy Skarlak-Nosol na wykonanie skrzynek rozsączających i wylotu kanalizacji deszczowej do skrzynek rozsączających na działce nr ewid. 937/2 k.m. 9 obręb Grabówka, przy ul. Rybackiej 48 w Częstochowie oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ww. nieruchomości do ziemi, w związku z inwestycją dotyczącą zabudowy mieszkaniowej i usługowej
Data: 2016-04-25 02:09:19
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.138.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie na wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika odparowująco-infiltracyjnego i wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z terenu projektowanej drogi oraz ze zlewni obejmującej teren pomiędzy ul. Gminną i ul. Odrodzenia oraz ul. Legnicką i ul. Radomską w dzielnicy Grabówka w Częstochowie, do ziemi za pośrednictwem ww. zbiornika, w związku z realizacją zadania „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową zbiornika retencyjnego w Częstochowie – Etap I odwodnienia dzielnicy Grabówka”
Data: 2016-04-25 02:31:06
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.162.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Pana Rafała Nowakowskiego i Pana Krzysztofa Sperka wspólników DOORTECH Hurtownia Okuć Spółka Cywilna ul. Krótka 7/9 w Częstochowie na wykonanie studni chłonnych i wylotów kanalizacji deszczowej do studni chłonnych na działce nr ewid. 5 obręb 109 przy ul. Warszawskiej 48 w Częstochowie oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych z ww. terenu, w związku z inwestycją dotyczącą budowy budynku handlowo-usługowego
Data: 2016-04-25 04:31:24
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.