SERWISY TEMATYCZNE:
Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wód
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.30.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie na przebudowę przepustu na rzece Brzezince i wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Brzezinki oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzezinki w km 2+660 jej biegu, z drogi - łącznika ul. Żyznej i ul. Wirażowej w Częstochowie
Data: 2016-05-30 11:39:14
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.33.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Warty, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty z części terenu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, likwidację istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Warty, prowadzenie przez wał przeciwpowodziowy rurociągu kanalizacji deszczowej i wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z inwestycją polegającą na wykonaniu systemu odprowadzania wód deszczowych do rzeki Warty w km 732,790 jej biegu z części terenu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
Data: 2016-05-30 12:09:21
Zatwierdził: Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.47.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla CANIS MAJORIS DEVELOPMENT M. KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Spółka Jawna ul. Okupnicka 25, 42-242 Rędziny na wykonanie urządzeń wodnych, tj. sześciu studni chłonnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych na terenie zlokalizowanym przy ul. Geodetów w Częstochowie na działkach nr ewid. 3/5, 3/6 obręb 11, pochodzących z ww. terenu
Data: 2016-05-30 12:29:01
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.51.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu ul. Bieszczadzka 4, 6/8
Data: 2016-05-30 01:12:07
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.132.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu budynku handlowo usługowego przy ul. Łódzkiej
Data: 2016-05-30 01:45:13
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.102.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rzeki Konopki ścieków bytowych z bloku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej WODNIK oraz wód opadowych z terenu Małopolskiego Centrum Biotechniki
Data: 2016-05-30 02:25:45
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.91.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu przy ul. Połanieckiej 22 w Częstochowie
Data: 2016-05-30 02:38:13
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I. 6341.173.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu przy ul. Ludowej 179
Data: 2016-05-23 11:51:30
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.172.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzania do Potoku od Konopisk wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycyjnego SKORKI II i III etap
Data: 2016-05-23 12:34:39
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.150.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków opadowych do rzeki Konopki wylotem nr 66 do rzeki Konopki w km 2+450
Data: 2016-05-23 12:43:49
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.